บทความเหล่านี้จะช่วยให้คำแนะนำกับผู้ที่สนใจการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตลาดแบบออนไลน์ โดยจะปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมโยงผู้ที่ขายสินค้าและบริการเข้ากับผู้บริโภคได้โดยตรง