ในปัจจุบัน การบริโภคสินค้าและบริการจัดเป็นกิจกรรมหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสากล ผู้คนที่มีกำลังซื้อสามารถจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าและบริการจึงมักจะเลือกสิ่งที่ดีและเหมาะสมกับความต้องการของตนเอง บทความนี้ได้รวบรวมเอาเทคนิคและกลยุทธ์ที่จะช่วยให้การค้าขายในยุคปัจจุบันได้ผลตอบแทนที่ดี และให้ได้รับความพึงพอใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

ประการแรก ผู้ขายจะต้องมีความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับสินค้าและตลาดผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยต้องวิเคราะห์และแยกแยะให้ได้ว่าสินค้าที่จะนำมาขายนั้นจะตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างไร จุดอ่อนของสินค้าหรือบริการนั้นคืออะไร และจะสามารถหาช่องว่างในตลาดเพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของตนได้อย่างแปลกใหม่ในช่องทางใดได้บ้าง

ประการถัดมาคือการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า เมื่อผู้ขายทราบเบื้องต้นแล้วว่ากลุ่มลูกค้าหลักคือใครและจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือโฆษณาสินค้าได้จากที่ไหน ผู้ขายต้องลงทุนและใส่ใจกับการกระจายข้อมูลข่าวสารให้ไปถึงกลุ่มลูกค้าให้ได้ โดยอาจอาศัยเทคนิคการสร้างรายการโฆษณาคุณภาพดี เป็นที่จดจำ ทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อถือและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ เป็นต้น

ต่อมาคือการชักชวนให้ลูกค้าตัดสินใจสร้างคำสั่งซื้อให้สำเร็จ โดยอาจสร้างโปรโมชั่นหรือแรงจูงใจในการซื้อ เช่น โปรแกรมสมาชิก รางวัลพิเศษ หรือผลตอบแทนจากการแนะนำเพื่อน สิ่งสำคัญที่สุดคือการที่ผู้ขายต้องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้นด้วยท่าทีที่เป็นมิตร เพื่อผูกสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า

เทคนิคทั้งสามประการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงขั้นตอนแรกเริ่มในการขาย ที่ผู้ขายจำเป็นต้องใส่ใจทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ลูกค้าชั้นดีที่ผูกพันกับร้านค้าและนำไปสู่การชักชวนหรือขยายตลาดให้ได้กลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้น เป็นการต่อยอดการขายได้อย่างมั่นคงและมีคุณภาพ