เป็นที่ทราบกันดีว่าการโฆษณาเป็นปัจจัยหลักของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการจากผู้ขายไปถึงผู้บริโภค โฆษณาที่ดีสามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อให้ซื้อสินค้าและบริการนั้นๆ ได้เลยทีเดียว ดังนั้น ผู้ขายจึงต้องวางกลยุทธ์ในการโฆษณาให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่จดจำของกลุ่มลูกค้า เรามาดูตัวอย่างการสร้างคำโฆษณาให้ได้ผลกันดีกว่า

– การปรับแต่งคำหรือวลีที่มีอยู่เดิม โดยอาจเลือกวลีที่เป็นที่รู้จัก ติดหู หรือที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไป นำมาปรับแต่งให้เข้ากับสถานการณ์หรือเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ผู้ขายต้องการนำเสนอ รวมถึงการใช้รูปแบบคำที่ไม่ปกติ สั้น กระชับ มีนัยของความตลกขบขันแอบแฝง

– เลือกคำที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค หากสินค้าและบริการมีจุดเด่นที่ราคาประหยัด ผู้ขายอาจเน้นย้ำประเด็นนี้ลงไปในคำโฆษณา เป็นต้น

– การใช้ชื่อเรียกสินค้าแบบใหม่ที่น่าสนใจ อาจเป็นสินค้าหรือบริการแบบเดิมที่เคยมีอยู่ในตลาด หากนำมาปรับแต่ง ใช้คำผสมจากภาษาต่างประเทศ ก็จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์แบบใหม่ให้กับสินค้าได้อีกทางหนึ่งด้วย

– การใช้คำการันตีคุณภาพ เช่น ผลการทดลองใช้สินค้าหรือบริการ คำแนะนำจากลูกค้าเก่า ความเก่าแก่ของแบรนด์ การประกันผลความพึงพอใจ

– การสร้างสโลแกนให้เป็นที่คุ้นชินในสังคมเป็นหัวใจหลักของการสร้างแบรนด์ เพื่อทำให้ชีวิตประจำวันของลูกค้าคุ้นเคยกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ เป็นที่กล่าวขานกันในสังคมทั่วไป ซึ่งผู้ขายต้องใช้เวลาและความสม่ำเสมอในการสร้างสโลแกนให้เป็นที่รู้จัก

เทคนิคที่กล่าวมาข้างต้นในบทความนี้เป็นหัวใจพื้นฐานของการจัดทำโฆษณาเพื่อให้ผู้ขายสื่อสารกับผู้บริโภค แต่องค์ประกอบอื่นๆ เช่น ภาพยนตร์โฆษณา การออกแบบแพ็กเกจและรูปประกอบการโฆษณา ก็ถือเป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคไม่น้อยเช่นกัน