การตลาดออนไลน์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจในปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาดูกันว่าการตลาดออนไลน์มีหลักอะไรบ้างที่ผู้ประกอบการควรต้องรู้ก่อนนำพาธุรกิจของตนเองเข้าสู่ตลาดออนไลน์