ปัจจุบันการตลาดออนไลน์เป็นความจำเป็นพื้นฐานของการทำธุรกิจขายสินค้าหรือบริการทุกรูปแบบในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการประเภทใดหรือขนาดใด ก็ต้องปรับตัวเข้าสู่พื้นที่ดิจิตอลกันทั้งนั้น ความรู้เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจในยุคปัจจุบันประสบความเร็จ

บทความนี้จะมาให้คำแนะนำพื้นฐานเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ที่ผู้ประกอบการทุกรายควรทราบและนำไปประยุกต์ใช้กับแบรนด์ของตนเอง

– การสร้างความรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ หากสินค้าหรือบริการมีข้อมูลสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องสื่อสารกับผู้บริโภค จำเป็นต้องมีช่องทางและการสร้างภาพลักษณ์เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจว่าแบรนด์นี้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคแต่ละคนหรือไม่ในระดับใด สินค้าตัวอย่างเป็นอย่างไร มีแพ็คเกจแบบไหน และมีเรื่องราวของสินค้าและบริการที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวหรือไม่ เป็นต้น

– การเผยแพร่ภาพลักษณ์ของแบรนด์ในสื่อโฆษณาออนไลน์ เช่น Facebook Ads, LINE Broadcast เพื่อเจาะกลุ่มผู้ใช้ให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าหลักของสินค้าและบริการ และเป็นการเชิญชวนให้เห็นสินค้า โลโก้ของแบรนด์ และโปรโมชั้นในปัจจุบันที่สามารถอัพเดตให้เข้ากับสถานการณ์ได้ทันทีอีกด้วย

– การสร้างสัมพันธ์ที่ดีเพื่อนำไปสู่การปิดดีล ต้องอาศัยความใส่ใจ อัธยาศัย และความสม่ำเสมอในการให้ข้อมูล สำหรับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อสอบถามรายละเอียดของสินค้าและบริการ หากผู้ประกอบการให้ความใส่ใจขั้นตอนนี้ก็อาจทำให้ผู้สนใจเปลี่ยนสถานะมาเป็นลูกค้าได้อย่างไม่ยากนัก

– มีการสานสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสอบถาม รับฟังข้อติชม การบริการหลังการขาย และการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการขายและการจัดส่งสินค้าและบริการ

ขั้นตอนทั้งสี่ประการเป็นหลักพื้นฐานที่ผู้ประกอบการต้องพิจารณานำไปปรับใช้เพื่อให้แบรนด์ของตนเองเป็นที่สนใจและทำยอดขายได้อย่างสม่ำเสมอในตลาดออนไลน์