บทความเหล่านี้จะช่วยแนะนำเทคนิคการจัดทำใบปลิวเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ ทั้งในการตลาดแบบทั่วไปและการตลาดแบบออนไลน์