เมื่อออกแบบและจัดทำใบปลิวโฆษณาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาส่งใบปลิวนั้นให้ถึงมือผู้รับ ซึ่งที่จริงแล้วเป็นขั้นตอนเดียวในกระบวนการทำใบปลิวโฆษณาที่ผู้ขายจะสามารถสร้างความประทับใจกับลูกค้าในอนาคตได้อย่างฉับพลันทันที ทั้งนี้ การจ้างคนรับจ้างแจกรับจ้างแจกใบปลิวโฆษณาตามจุดต่างๆ ก็เป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ถึง 500 บาทต่อการแจกใบปลิว 1 รีม เลยทีเดียว

โดยหลักการแจกใบปลิวโฆษณาให้ถึงมือผู้รับมีดังต่อไปนี้

– ควรจ้างพนักงานแจกใบปลิวโฆษณาที่มีอัธยาศัยดี บุคลิกสุภาพ ยิ้นแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ แต่งตัวสะอาดเรียบร้อยเหมาะสมกับโอกาสและภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการที่กำลังแจกใบปลิวโฆษณา ที่จะช่วยสร้างความประทับใจแรกเริ่มให้แก่ผู้ที่ได้รับใบปลิวโฆษณาอีกทางหนึ่งด้วย

– พนักงานแจกใบปลิวโฆษณาควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่กำลังทำการแจกใบปลิวโฆษณาอยู่ด้วย ในกรณีที่มีผู้ได้รับใบปลิวโฆษณาสนใจสินค้าและถามขึ้นมาทันที พนักงานแจกใบปลิวโฆษณาควรจะสามารถให้ข้อมูลเบื้องต้น ให้คำแนะนำ และส่งต่อมายังทีมงานเจ้าของแบรนด์ได้ถูกต้อง

– ประสบการณ์ส่วนตัวของพนักงานแจกใบปลิวโฆษณาเป็นอีกหนึ่งความได้เปรียบ หากพนักงานคนนั้นเป็นผู้ที่มีึความรู้กว้างขว้าง สามารถสร้างบทสนทนากับผู้รับใบปลิวโฆษณาได้อย่างลื่นไหล ไม่ติดขัด มีความน่าสนใจ ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างความประทับใจต่างๆ ให้กับผู้ที่ได้รับใบปลิวโฆษณาได้ในทันที

– พนักงานแจกใบปลิวโฆษณายังต้องมีความซื่อสัตย์ ส่งใบปลิวโฆษณาถึงมือผู้รับอย่างแน่นอนและทั่วถึง ยืนอยู่ในจุดที่สามารถสื่อสารกับคนทั่วไปได้โดยไม่เป็นที่เกะกะหรือสร้างความรำคาญ และยังต้องสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีอีกด้วย

เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างที่จะช่วยให้การแจกใบปลิวโฆษณาเพื่อส่งเสริมการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ