ใบปลิวโฆษณาถือเป็นหนึ่งในสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ ให้คนทั่วไปได้ทราบถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ขายมากหากใบปลิวนั้นทำให้ผู้อ่านประทับใจและตัดสินใจซื้อหาผลิตภัณฑ์นั้นไว้ในครอบครอง ดังนั้น ในการจัดทำใบปลิวโฆษณาจึงไม่ควรออกแบบให้ดูซ้ำซากจำเจ และสื่อสารในสิ่งที่ผู้ขายต้องการให้ลูกค้าได้รับทราบอย่างครบถ้วน

หลักการจัดทำใบปลิวโฆษณาให้เข้าถึงลูกค้าได้นั้น มีดังต่อไปนี้

– ดีไซน์เรียบง่าย แต่หรูหรา สะดุดตา

– ควรใช้โลโก้สีสันสดใส แต่ดูเรียบหรู

– แบ่งส่วนรูปภาพ รายละเอียด ข้อมูลติดต่อชัดเจน ไม่ปะปนกัน

– ไม่ควรใส่ข้อมูลมากเกินความจำเป็น เลือกตัดคำให้กระชับเฉพาะข้อมูลสำคัญ แบ่งประเด็นแต่ละเรื่องออกเป็นข้อๆ

– เน้นจุดสำคัญ โปรโมชั่น คุณสมบัติเฉพาะของสินค้าและบริการของเราที่แตกต่างจากสินค้าหรือบริการของที่อื่น

– ใช้ฟอนต์ที่ให้อารมณ์เดียวกับสินค้าหรือบริการชนิดนั้นๆ

– เลือกใช้ขนาดฟอนต์ตามความเหมาะสมในแต่ละส่วนของใบปลิว

– รูปภาพประกอบควรกินพื้นที่ไม่เกิน 2 ใน 3 ของหน้ากระดาษ และจัดวางเลย์เอาท์ให้ดี ไม่เทไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งของหน้ากระดาษ

– เลือกขนาดใบปลิว เนื้อกระดาษและสีกระดาษให้ดีและเหมาะสม มีเนื้อสัมผัสที่น่าประทับใจและน่าเก็บสะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณของการจัดพิมพ์ใบปลิวด้วย

– เน้นวางโลโก้ตราสินค้าในจุดที่เหมาะสม สังเกตเห็นได้ชัด ไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป

– ใส่ข้อมูลติดต่อผู้ขายให้ครบทุกช่องทาง โดยอาจเลือกวางไว้ที่มุมใดมุมหนึ่งของหน้ากระดาษ เป็นต้น

นี่คือหลักการพื้นฐานง่ายๆ ที่คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวางรูปแบบและจัดทำใบปลิวโฆษณาสินค้าและบริการของคุณให้ประทับใจผู้อ่านหรือผู้ที่ได้รับใบปลิว ที่อาจมาเป็นลูกค้าของคุณในอนาคตก็ได้นะ